Alimentatieberekening

Als mediator ben ik een neutrale en onafhankelijke procesbegeleider. Ook als het gaat om alimentatieberekeningen. Ik gebruik een programma waarbij de TREMA Richtlijnen en NIBUD-normen worden gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de berekening van Partneralimentatie en Kinderalimentatie volgens de juiste richtlijnen worden gemaakt. In mediation mogen partijen afwijken van de richtlijnen, zolang ze het samen eens worden. Het is dan ook niet perse noodzakelijk om een formele berekening te laten maken. Bij een complete set berekeningen ontvangen partijen een draagkrachtvergelijking, waaruit de ruimte voor Kinderalimentatie en eventueel Partneralimentatie volgt. Ook kunnen berekeningen op basis van Co-ouderschap worden gemaakt. En er volgt een overzicht van de situatie na scheiding: wat houd je dan uiteindelijk over, als je deze alimentatie afspraken zou maken?
Is het noodzakelijk een berekening te laten maken? Nee. Ik bespreek met partijen wat hun wensen en behoeften zijn. Hieronder een paar voor- en nadelen van het laten maken van een draagkrachtberekening:

Voordelen van een alimentatieberekening:

  • Partijen zijn goed geïnformeerd over rechten en plichten
  • Het is een neutrale berekening, omdat het door een onpartijdige mediator is gedaan
  • Wanneer partijen afwijken, weten ze in elk geval waarvan ze afwijken waardoor ze achteraf niet het gevoel krijgen dat ze teveel hebben betaald of te weinig hebben ontvangen.

Nadelen van een alimentatieberekening:

  • Partijen moeten het eerst eens worden over de uitgangspunten (van inkomens en kosten bijvoorbeeld), omdat de uitkomst afhangt van wat je “erin stopt”. Er zijn namelijk een aantal variabelen.
  • Soms verharden de standpunten alleen maar, gaat het wel over het geld of spelen er andere belangen?
  • Wanneer de belangen helder zijn en partijen het samen eens worden over een bedrag, kan dat veel voldoening geven.
  • Een rekenprogramma gaat uit van gemiddelden (zoals de NIBUD normen) en niet elke situatie past binnen die gemiddelden. Denk hierbij aan het feit dat er bij het vaststellen van de draagkracht een vast bedrag voor woonlasten wordt berekend, terwijl de praktijk leert dat partijen soms tijdelijk met dubbele woonlasten zitten wegens een nog te verkopen woning, dan heb je wel met die echte praktijk te maken en daarmee houden een kinderalimentatie berekening standaard geen rekening.

Wat zijn kosten van draagkracht- en alimentatieberekening

Ik werk met een checklist en wanneer partijen de gegevens aan mij hebben aangeleverd kan ik aan de slag. Ik kan verschillende scenario’s uitwerken (bv. kinderen bij de vader, dan wel bij de moeder ingeschreven) en afhankelijk daarvan ben ik langer, dan wel korter bezig. Gemiddeld reken ik een uur voor het maken van een complete set berekeningen (dus € 155). Dan hebben partijen inzicht in de draagkrachtvergelijking, de mogelijke ruimte voor Partner- en Kinderalimentatie of een situatie met co-ouderschap en hoe de kosten dan verdeeld zijn. Met partijen bespreek ik de behoefte en dan geef ik ook aan wat de verwachte kosten zijn.

Top