Voorbeeld Exit-mediation

(Geanonimiseerd Anja en Louise)
In een bedrijf waar 6 mensen werken verloopt de samenwerking tussen Anja en haar collega Mark niet goed. Louise is de eigenaar van het bedrijf en zij is heel tevreden over Anja, omdat ze erg ambiteus is, hard wil werken en zich goed inzet voor het bedrijf. Louise zelf haalt de business binnen en is veel on-the-road, waardoor zij weinig inzicht heeft in hetgeen zich op de werkvloer afspeelt.
Louise is voor haar bedrijf erg afhankelijk van de medewerker Mark waarmee Anja moet samenwerken, om uiteenlopende redenen. (oa. Omdat deze medewerker al 25 jaar bij het bedrijf werkt). Door escalatie van de verstoorde werkrelatie is Anja ook nog eens ziek geworden.

Tijdens mediation blijkt dat Anja zich oneerlijk behandeld voelt omdat Mark wegens senioriteit meer lijkt te worden beschermd en begrepen, terwijl zij zelf altijd in het belang van het bedrijf handelt. De mediationgesprekken tussen Anja en Mark leiden niet tot bevredigende oplossingen, omdat hun persoonlijkheden erg botsen en zij in elkaar allergie zitten.

Er wordt besloten om een apart traject tussen Louise en Anja te starten omdat Louise naar andere oplossingen wil kijken.
In gesprekken tussen Louise en Anja komt naar voren dat door de omvang van het bedrijf er weinig doorgroeimogelijkheden voor Anja zijn, terwijl Louise erkent dat Anja veel potentie heeft en haar waardering voor haar ook uitspreekt. Zij zegt voorzichtig dat Anja’s ambities en potentie haar en het bedrijf overstijgen en dat ze daarom misschien beter ergens anders zou passen.
Deze uiting van waardering en erkenning is voor Anja van groot belang, omdat haar gevoel van onrechtvaardige behandeling kan worden weggenomen.

Beiden verwachten dat de samenwerking met de collega Mark niet makkelijk zal verbeteren en dat Anja op termijn ook meer uitdaging nodig zal hebben.
Ze komen in de loop van het mediationproces tot de conclusie dat Anja binnen een ander (groter) bedrijf meer tot haar recht zal kunnen komen en ze spreken af dat zij de tijd krijgt om elders een baan te vinden. Na een aantal maanden besluiten zij samen dat ze een beëndigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden willen sluiten en dat er op gepaste wijze afscheid zal worden genomen van Anja, door alle collega’s.
Alle betrokken zijn opgelucht dat zij op een prettige manier uit elkaar zijn gegaan, zodat ze elkaar ook nog recht in de ogen kunnen kijken wanneer zij elkaar tegenkomen.

Top