Voorbeeld herstel mediation

Arbeidsconflict
(Geanonimiseerd: Ton en Arjen)

Ton en Arjen werkten al een aantal jaren samen, wat altijd in goede harmonie is gegaan. Het bedrijf waar zij werkten kampten met teleurstellende omzetten, waardoor er maatregelen genomen moesten worden.

Ton hoorde van een andere collega dat Arjen ongeoorloofd een pakket gratis aan een klant had gegeven, zonder met hem te overleggen. Ton heeft dit gemeld bij de directeur, waarna hij zijn handen ervan afgetrokken heeft. De directeur schakelde de externe financiële man Cor in om te bemiddelen. Cor stelde zichzelf voor als Mediator en Arjen heeft toen open en eerlijk zijn motieven en ideeën aan Cor verteld. Cor heeft dit op zijn beurt aan de directeur verteld, waarna Arjen op non-actief werd gesteld. Arjen was het hiermee niet eens en heeft via een kort geding (wat hem €15.000,– heeft gekost) voor elkaar gekregen dat zijn non-actief-stelling werd teruggedraaid: hij moest weer samenwerken met Ton. Ik werd ingeschakeld om met Ton en Arjen te praten omdat zij weer moesten samenwerken. Arjen was zeer wantrouwend, hij had een negatieve ervaring met mediation. Ik heb eerst apart met hem gesproken en hem bevestigd in het onjuist handelen van Cor: als mediator zijn de gesprekken namelijk vertrouwelijk en Cor is officieel ook geen mediator: hij had zich niet zo mogen voorstellen. Arjen wantrouwde mij en door hem te vragen wat hij van mij verwachtte en hem uit te leggen hoe ik werk wilde hij toch instemmen met een mediationgesprek samen met Ton.

Tijdens de gesprekken hebben beide heren hun verhaal en motieven voor hun handelen aan elkaar uitgelegd. Het bleek dat er veel misverstanden zijn geweest over het gratis pakket aan de klant en over de motieven van Ton om naar de directeur te stappen. Arjen vertelde aan Ton wat hij gedaan heeft en waarom hij zo gehandeld heeft, juist in het belang van het bedrijf gezien de teruglopende omzet, hij wilde service bieden en aan klantenbinding doen. Ton bood zijn excuses aan dat hij niet meteen met Arjen in gesprek is gegaan, maar zich eerst tot de directeur heeft gewend. Hij gaf Arjen ook complimenten over zijn werk als teamleider. De lucht klaarde en misverstanden werden opgehelderd.
Duidelijk werd dat zij eigenlijk heel goed met elkaar konden werken en dat beiden dat ook wilden. Ze erkenden elkaar krachten en vonden dat zij elkaar konden aanvullen en samen goed leiderschap konden ontplooien. Zij hebben afgesproken om wekelijks goed overleg te voeren en in geval van twijfel of ‘roddelt’ eerst elkaar te benaderen om te voorkomen dat een derde foutieve informatie zou geven, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan. Zij zouden één lijn gaan trekken en open en regelmatig met elkaar blijven communiceren. Toen ik na enkele weken terugkwam om te evalueren, waren ze erg blij met de nieuwe samenwerking: het was weer “ouwe jongens krentenbrood”. Ze hadden me niet meer nodig en waren erg tevreden over de mediation.

Top